Harmonogram praktyk metodycznych oraz kursu pedagogicznego


 

Projekt ,,Nowy zawód- instruktor praktycznej nauki zawodu” wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020
 

Harmonogram wsparcia kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Nr 02/2017/cdn - 3

Harmonogram wsparcia kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Nr 02/2017/cdn - 2

Harmonogram wsparcia kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Nr 02/2017/cdn  - 1

Harmonogram wsparcia praktyka metodyczna  

Harmonogram wsparcia  i.p.n.z


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU ,,SZANSA NA ZATRUDNIENIE? 

Lp. Rodzaj wsparcia Data Godzina Adres realizacji wsparcia
1. Kampania rekrutacyjno-informacyjna od 02 stycznia 2017 r.
do 09 lutego 2017 r.
8.00-16.00
(dni robocze)
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
2. Nabór formularzy rekrutacyjnych od 01 lutego 2017 r.
do 09 lutego 2017 r.
8.00-16.00
(dni robocze)
 
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
3. Wyniki rekrutacji 10 luty 2017 r. 12.00-16.00 Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
4. Identyfikacja potrzeb (indywidualna rozmowa
z doradc zawodowym)
4 godz./osoba
11 luty 2017 r.
13 luty 2017 r.
14 luty 2017 r.
15 luty 2017 r.
16 luty 2017 r.
17 luty 2016 r.
8.00-16.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
5. Poradnictwo zawodowe
z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty)
20 godz./2 grupy
 20 luty 2017 r.
21 luty 2017 r.
22 luty 2017 r.
23 luty 2017 r.
 
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00
 
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
6. Porednictwo pracy  (spotkania indywidualne)
2 godz. osoba
25 lutego 2017 r. 8.00-16.00
 
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
7. Szkolenie-podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych
i administracyjnych/
152 godz.
od 01 marca2017 r.
do 30 marca 2017 r.
 
12.00-20.00 Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11
8. Sta /12 m-cy od 01 marca 2017 r.
do 31 marca 2018 r.
8.00-16.00 do uzgodnienia

 Tytu projektu: Nowy zawód-instruktor praktycznej nauki zawodu
 

Cele projektu: poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 
Co i dla kogo oferuje projekt?

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduprzeznaczony dla osób dorosych zainteresowanych z wasnej inicjatywy zdobyciem, uzupenieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 
Wymagania wstpne:
 • co najmniej tytu mistrza w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie wchodzcym w zakres zawodu, którego bd naucza, lub
 • wiadectwo ukoczenia technikum, technikum uzupeniajcego lub szkoy równorzdnej albo wiadectwo ukoczenia szkoy policealnej lub dyplom ukoczenia szkoy pomaturalnej lub policealnej i tytu zawodowy w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza, lub
 • wiadectwo ukoczenia liceum zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej czteroletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
 • wiadectwo ukoczenia liceum ogólnoksztaccego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupeniajcego liceum ogólnoksztaccego, technikum i technikum uzupeniajcego, ksztaccych
 • w innym zawodzie ni ten, którego bd naucza, lub redniego studium zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny  w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej szecioletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
 • dyplom ukoczenia studiów wyszych na kierunku (specjalnoci) odpowiednim dla zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukoczenia studiów wyszych na innym kierunku (specjalnoci) oraz co najmniej szecioletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin

Czytaj dalej

Projekt "SZANSA NA ZATRUDNIENIE"


Tytu projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujce pracy) znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami.

Co oferuje projekt?
 • identyfikacj potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • porednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • sta.
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji


Planowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy, w szczególnoci osób starszych powyej 50 roku ycia, kobiet, dugotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepenosprawnociami.
 
Warto projektu:  907 829,25 z
Wkad Funduszy Europejskich:771 654,86 z
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2Projekt i wykonanie: Hedea.pl